Zarządzanie wieloma skomplikowanymi procesami biznesowymi zwykle bywa bardzo kosztownym oraz czasochłonnym zadaniem. Można jednak dokonać znacznego usprawnienia pod tym kątem, decydując się na wdrożenie w firmie webowej aplikacji.

Dedykowane funkcjonalności

Aby aplikacja mogła spełniać określone potrzeby przedsiębiorstwa, jej funkcje powinny zostać dostosowane do branży oraz powtarzalnych procesów w ramach prowadzonej działalności.

Dedykowane oprogramowanie może stanowić m.in. wsparcie pod względem optymalizacji czasu pracy, raportowania wyników, czy też prowadzenia księgowości i przepływu informacji. Koordynacja wszelkich działań biznesowych jest możliwa poprzez połączenie wielu modułów w jedną aplikację.

Kryteria mobilności

Nowoczesne aplikacje spełniają standardy Google w zakresie responsie design oraz material design. Aby tak się stało, konieczne jest ich dostosowanie do urządzeń mobilnych, zarówno w zakresie intuicyjności, łatwości nawigacji oraz estetyki.

Responsywne aplikacje www powinny być ponadto dostosowane do obsługi w ramach każdego z popularnych systemów (Android, iOS czy Microsoft). Dzięki temu możliwa jest sprawna ich obsługa przez każdego użytkownika w dowolnym miejscu.

Standardy bezpieczeństwa aplikacji WWW

Klient wdrażający w firmie oprogramowanie dedykowane zwykle ma możliwość wyboru, czy zamierza zainstalować system na własnych czy też zewnętrznych serwerach.

Wybór firmy dostarczającej aplikacje www warto uzależnić od tego, czy gwarantuje ona wykonywanie regularnych kopii zapasowych. Nie mniej istotna jest także kwestia stałego monitoringu, audytu wydajności oraz modyfikacji kodu źródłowego, aby zapobiec ewentualnym usterkom i awariom.

Dodatkowe funkcjonalności

Zaprogramowana aplikacja dedykowana powinna być dostosowana do bieżących aktualizacji, usprawnień, a także rozbudowywania systemu o nowe funkcjonalności. Nowoczesne aplikacje webowe pozwalają również na ich wzbogacanie o elementy graficzne oraz audio-video, a także dopasowanie do identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa.

Bardzo przydatną funkcję stanowi dodatkowo możliwość integracji systemu z portalami social media, takimi jak Facebook czy Instagram, a także pakietem usług Google.

Wsparcie na każdym etapie

Klienci zaopatrujący się w aplikacje webowe zwykle napotykają na różnego typu problemy po ich wdrożeniu w firmie. W związku z tym ważne jest to, aby podmiot zaopatrujący w oprogramowanie zapewniał stałe wsparcie powdrożeniowe oraz możliwość skorzystania z modułu help desk.

Komentowanie zostało zamknięte.