XXI wiek jest niewątpliwie czasem intensywnego rozwoju wszystkich dziedzin nauki. Również rynek medyczny i farmaceutyczny rozwija się w bardzo szybkim tempie. Wprowadzane nowoczesne technologie pozwalają na diagnozę chorób, o których jak dotąd nikt nie słyszał. Nie tylko identyfikacja chorób jest możliwa, lecz także efektywne leczenie chorych. Pomimo ogromnej wiedzy, jaką dysponują naukowcy i lekarze, niektóre przypadki nadal uznawane są za nieuleczalne. Wszystko jednak może się zmienić na lepsze dzięki dalszemu rozwojowi medycyny i farmakologii. Wszystkie przeprowadzane badania obserwacyjne muszą posiadać uzasadnienie naukowe oraz przebiegać według ściśle określonego planu. Warto podkreślić, że ów plan, czy inaczej protokół, oceniany jest pod kątem etycznym i merytorycznym przez kilka niezależnych komisji. W takich badaniach nic nie pozostawia się przypadkowi. Warto wspomnieć, że sam proces badawczy przebiega według tzw. Dobrej Praktyki Klinicznej. Badania kliniczne przeprowadzane są w czterech etapach, z których każdy musi zakończyć się pozytywnie by móc przejść do następnej fazy.

Jakie są korzyści z organizacji badań obserwacyjnych?

Dzięki badaniom klinicznym prowadzonym nad lekami i z udziałem pacjentów, możliwe staje się określenie czy nowa forma terapii jest w pełni bezpieczna i co ważniejsze – czy po prostu jest skuteczna. Inną zaletą prowadzonych badań klinicznych jest możliwość przetestowania czy nowa metoda zapobiega chorobom. Tak więc dzięki badaniom możliwa staje się nie tylko diagnoza, lecz także leczenie i zapobieganie różnym chorobom. Niewątpliwie badania kliniczne przyczyniają się do rozwoju i postępu w medycynie. W Polsce badania kliniczne stanowią wsparcie dla systemu publicznej opieki zdrowotnej, ponieważ przeprowadza się je dzięki wielu różnym inwestorom.

W jaki sposób prowadzone są badania obserwacyjne?

Warto podkreślić, że realizacja badań obserwacyjnych prowadzona jest według ściśle określonych zasad, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom prowadzonego badania. Jak w każdym badaniu, tak również w badaniach klinicznych udział biorą tylko osoby, które spełniają wyznaczone kryteria. Kryteria włączenia określa protokół badania. Zdarza się, że do niektórych testów potrzebni są tylko zdrowi ochotnicy, a innym razem poszukiwani są chorzy, chorujący na dana chorobę. Udział w badaniach wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego tak ważne jest by skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym czy nie zagraża ono zdrowiu kandydata. Bardzo ważnym jest, by decyzja o udziale była w pełni świadoma i przemyślana. Wartym podkreślenia jest fakt, że uczestnik badania objęty jest systemem praw, które regulują jego bezpieczeństwo. Badania kliniczne są rodzajem eksperymentu badawczego, lecz posiadają ściśle określone reguły i zasady, według których się je przeprowadzania.

Komentowanie zostało zamknięte.