Wychodząc na przeciw potrzebom współczesnych przedsiębiorców, nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z badaniami rynku, dopasowanymi do Państwa organizacji.

Badania rynku (market research) to sposób na zapewnienie firmie możliwość budowania konkurencyjnej pozycji w swoim otoczeniu. Dostarczają one informacji pozwalających na identyfikację i analizę potrzeb rynku, jego struktury, wielkości oraz konkurencyjności. Umożliwiają ustalenie kompletnych strategii biznesowych.

Dla kogo?

Dla biznesu, organizacji pozarządowych, administracji, mediów, edukacji.

W jaki sposób?

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w obszarach badań opinii, rynku oraz ewaluacji, na podstawie rozmaitych sposobów wydobywania danych. Ostateczna forma badania ustalana jest w porozumieniu z klientem. Przeprowadzamy badania za pomocą wielu technik i metod badawczych, w tym podstawowe:

Bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy. (PAPI) – bezpośrednie oraz audytoryjne;  Wspomagane komputerowo wywiady osobiste (CAPI); Telefoniczne badania (CATI); Ankiety on-line (CAWI); Indywidualne wywiady pogłębione (IDI); Badania fokusowe (FGI); Analiza desk research; Analiza SWOT; Studium przypadku (Case Study).

W trosce o wysoką jakość usług proponujemy naszym Klientom całościową realizację procesu badawczego:

  • opracowanie badania oraz stworzenie bazy danych,
  • zdobywanie danych,
  • nadzór i zarządzanie procesem wprowadzania danych,
  • obróbka danych dla konkretnej analizy statystycznej,
  • analiza danych, stworzenie raportu/wniosków.

Używanie nowoczesnych metod analitycznych w analizie rezultatów badań, jest czymś co powinna wykonywać każda dobra firma badawcza. Prowadzimy wszechstronne badania rynku oraz opinii konsumentów, również badania biznesowego sektora oraz publicznych instytucji. Prowadzimy badania opinii o publicznych instytucjach, znajomości rynku leków i produktów farmaceutycznych OTC/Rx. Oferujemy również badania politycznych preferencji i badania opinii publicznej.

Jesteśmy doświadczeni w stosowaniu nietypowych metod i technik badawczych i stale poszerzamy umiejętności w nowych gałęziach badawczych. Naszym Klientom gwarantujemy podejście indywidualne do każdego z projektów.

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.