Prace naukowe, a szczególnie prace doktorskie wymagają zawsze przeprowadzenia badań. Na tym poziomie nie ma mowy o stworzeniu pracy, która byłaby wyłącznie materiałem opartym na teorii. Praca doktorska to praca badawcza, która nierozerwalnie wiąże się ze statystyką. Dlatego też firmy badawcze w swojej ofercie mają również statystykę do doktoratu.

Rozprawa doktorska

O pracach doktorskich mówi się fachowo, że są rozprawami. W ten sposób podkreśla się fakt, że różnią się one od prac licencjackich czy magisterskich. W takich pracach chodzi o to, by udowodnić, że zasługuje się na stopień naukowy doktora, a tym samym, że posiadło się umiejętność dostrzegania problemów, ich formułowania i badania. Aby zostać doktorem nauk trzeba nie tylko mieć odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale też umieć praktycznie się nią posługiwać.

Problem badawczy w pracy doktorskiej

Statystyka do doktoratu to dział badań statystycznych nakierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu badawczego. Ten problem to kwintesencja istoty studiów doktorskich. Z jednej strony jest  wyrazem otwartości umysłu doktoranta, a z drugiej – ma znaleźć odpowiedź na pytanie, na które do tej pory nikt nie odpowiedział, czyli stać się elementem rozwoju nauki. Aby tak właśnie było konieczne staje się więc przeprowadzenie odpowiednich badań.

Poziom, który mówi sam za siebie

O ile w przypadku pracy magisterskiej kluczową rolę odgrywa umiejętność analizy tekstów napisanych przez inne osoby, a sama praca ma przede wszystkim charakter odtwórczy, o tyle w przypadku pracy doktorskiej kluczowymi elementami stają się: twórczość oraz innowacyjność. Przypomina to nieco analizy rynku, które mają przynosić odpowiedzi na pytania o zachodzące zmiany i warunkujące je czynniki.

Jak przeprowadzić badania?

Jak sformułować pytania? W jaki sposób dokonać analizy uzyskanych odpowiedzi? Te i inne pytania spędzają doktorantom często sen z powiek. Tymczasem zlecając przeprowadzenie badań profesjonalnej firmie, mają oni pewność, że bez zaangażowania wielu sił i czasu otrzymają konkretne i miarodajne wyniki. Takie wyniki pozwalają zrozumieć badane zagadnienie i wnoszą ogromy wkład w naukę

Jeżeli statystyka jest dla Ciebie dziedziną zbyt skomplikowaną, a potrzebujesz badań przeprowadzonych kompleksowo, koniecznie zgłoś się do firmy, która analizami rynku i innymi badaniami zajmuje się na co dzień. Dzięki temu stworzenie pracy na najwyższym poziomie nie będzie już tak trudne. Badania dopełnią rozważania teoretyczne i przyniosą konkretną odpowiedź na pytania stawiane przy problemie badawczym.

Komentowanie zostało zamknięte.