Decyzje w przedsiębiorstwie najlepiej podejmuje się mając wsparcie w postaci wyników badania stanowiących przesłankę motywującą dane rozwiązanie. Sondaże są dla firm konieczną profilaktyką, podobnie jak okresowe badania zdrowotne dla każdego człowieka. Dostarczają zwykle ciekawych danych, często także pomysłów, których autorzy inaczej nie mieliby szansy poddać ich przełożonym.
Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać o zaletach badań dla firmy, jednak wciąż niewiele firm decyduje się na wprowadzenie na stałe w struktury przedsiębiorstwa komórki badawczej. Większość tłumaczy ten fakt kosztownością podobnej idei. Dział badań wykonując na przykład sondaż dotyczący skuteczności kampanii reklamowej w tradycyjny dla tego rodzaju badania sposób potrzebowałby zapewne dużych nakładów. Trzeba byłoby wydrukować dużą ilość ankiet (a także pilnować ilości stron, projektując formularz), następnie wysłać w teren pracowników, którzy zbieraliby dane źródłowe, a następnie poświęcić dużą ilość czasu na przepisywanie danych z papierowych ankiet do komputera, gdzie możliwe stanie się ich zliczenie i dalsza analiza.

Szybko, tanio… CATI!

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskiwały badania prowadzone metodą wspieranego komputerowo wywiadu telefonicznego (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI). Firmy badawcze zwykle w ten sposób prowadzą zlecone sondaże. Dzisiaj ta metoda jest możliwa do zastosowania także poza firmami z branży badawczej. Szeroki dostęp do oprogramowania do CATI umożliwiają licencje, których zakup w internetowej ofercie pozwala na stworzenie własnego studia CATI każdemu zainteresowanemu.
Zaletą CATI są niewielkie wymagania – badania tego typu można prowadzić jeśli tylko ma się dostęp do Internetu oraz komputer z zestawem słuchawkowym. Potrzebne będzie jeszcze wspomniane oprogramowanie do CATI i… już można startować z sondażem!
Dzięki temu, że dane zapisywane są bezpośrednio w systemie do badań telefonicznych (z pominięciem etapu „papierowego”) możliwy jest stały dostęp do statystyk badania w trakcie jego trwania, a po zakończeniu sondażu dane są dostępne niemal natychmiast.
Nie ma także ograniczenia treści formularza ankietowego – w zależności od rodzaju oprogramowanie dla CATI można tworzyć kwestionariusze bardziej lub mniej rozbudowane, także wzbogacone o treści multimedialne. W przypadku ankiet szczególnie rozbudowanych pomocny okaże się z pewnością moduł śledzący przejścia między pytaniami, który pozwoli na eliminację błędów logicznych ankiety, utrudniających analizę zebranych wyników.

B jak Bezpieczeństwo

Warto zainwestować w licencję oprogramowania do CATI dostępnego w Internecie, które automatycznie tworzy na serwerze zapasową kopię wszelkich związanych z badaniem danych – dzięki temu unikniemy utraty danych w przypadku awarii sprzętu komputerowego, na którym wykonywane było badanie. Także skuteczność opcji pomocowych i ewentualne wsparcie ze strony wydawcy oprogramowania powinno mieć wpływ na decyzję wyboru oprogramowania do CATI.

Komentowanie zostało zamknięte.