Skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem wymaga podejmowania korzystnych decyzji, zdolności planowania oraz przewidywania możliwych okazji i zagrożeń. Największa odpowiedzialność ma miejsce w czasie decyzyjnym, kiedy należy się zastanowić nad nowymi planami marketingowymi lub decyzjami kadrowymi. Dlatego warto zawczasu pozyskać solidne podstawy merytoryczne, aby podejmowane działania okazały się racjonalne i pomyślne. Badania marketingowe stanowią rzetelne źródło wiedzy, z którego coraz częściej korzystają liderzy rynku w Polsce.
 

Problematyka i zakres badań

Rosnąca popularność badań rynkowych wciąż jeszcze nie przekłada się na tworzenie osobnych działów badawczych w przedsiębiorstwach. Badanie marketingowe przeprowadza się w zaawansowanych instytucjach badawczych, takich jak Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® oferujące transfer wiedzy ze świata nauki do biznesu. Specjaliści BioStat® to eksperci różnych dziedzin nauki: ekonomia, statystyka, socjologia, biochemia, biologia, IT, matematyka stosowana. Wykorzystując zaawansowane metody i narzędzia badawcze badania marketingowe sprawdzają zależności zachodzące pomiędzy różnymi elementami rynku.
 

Trafne wybory

Problematyka badań marketingowych zwykle oscyluje wokół pojęć takich jak „marka”, „klient”, „rynek” i „produkt”. Obszary znaczeniowe i konotacyjne tych wyrażeń zachodzą na siebie i przenikają się, dlatego nie sposób badać markę w całkowitej izolacji od rynkowej konkurencji czy reakcji klientów na produkty przez nią sygnowane. Bycie o krok przed konkurencją zależy od celu i typu badań, jakie przedsiębiorca chce przeprowadzić. W centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® można przeprowadzić badania:

  • Diagnozowania potrzeb konsumenckich,
  • Produktów i konceptów reklamowych (badania sensoryczne),
  • Opakowań i reklam,
  • Efektów kampanii reklamowych,
  • Świadomości marki pośród konsumentów,
  • Badania sensoryczne o ilościowym charakterze,
  • Mierzenie obecności produktów w mediach.

Należy pamiętać, że jedną z najważniejszych rzeczy jest umiejętne rozłożenie akcentów przy formułowaniu celów i pytań badawczych, na które poszukujemy odpowiedzi. Pośród różnorodnych problemów, z jakimi styka się nasze przedsiębiorstwo.
 

Wybór najlepszej firmy badawczej – na co zwrócić uwagę

Profesjonalne badanie marketingowe warto zlecić firmie badawczej z dużym doświadczeniem na rynku oraz rekomendacjami przedsiębiorstw z różnych branż. Przy wyborze ważne są dwa elementy: cena i rzetelność badań rynku.

O ile aspekt cenowy zawsze jest brany pod uwagę w pierwszej kolejności, o tyle określenie przewidywanego poziomu rzetelności wyników, jakie może nam przynieść proponowane badanie rynkowe wymaga już pewnej wiedzy.

Dane, które zostaną pozyskane podczas realizacji badania powinny pochodzić z więcej niż jednego źródła – na przykład oprócz klientów na temat produktu powinni wypowiedzieć się także eksperci np. podczas pogłębionych wywiadów indywidualnych IDI – powinny zostać następnie poddane analizie, której elementami będą wzajemnie się weryfikujące narzędzia, metody i techniki.

Cenowy aspekt wyboru najlepszej firmy badawczej jest również nieco bardziej skomplikowany. Nie wystarczy wejść na stronę firmy, by zapoznać się z jej cennikiem market research. Badania marketingowe, jako specyficzna forma usługi, wyceniane są indywidualnie, w zależności od wielkości badanej próby oraz zastosowanej metodologii, narzędzi i technik. Dlatego aby poznać propozycje cenowe firm należy skontaktować się z ekspertami – skierować do nich zapytanie ofertowe.
 

Prowadzenie badań przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Wizytę na stronie firmy badawczej warto wzbogacić o przejrzenie listy rekomendacyjnej – doświadczenie w badaniach marketingowych na konkretnym rynku może również wpłynąć na wybór konkretnej firmy. Szczególnie uczestnicy rynków specjalistycznych (jak na przykład rynek medyczno-farmaceutyczny) mogą uznać za użyteczną informację o dotychczasowej praktyce badawczej w obrębie specjalistycznej dziedziny rynkowej.

Komentowanie zostało zamknięte.