Proces przeprowadzania badania ewaluacyjnego, jest stosunkowo złożony, toteż musimy tutaj przede wszystkim zacząć od profesjonalnego zaplanowania wszystkich poszczególnych etapów badania, oraz określenia wszystkich niezbędnych nam informacji, narzędzi, technik i metod pracy. Dopiero kiedy zbierzemy wszystkie niezbędne informacje, będziemy mogli przystąpić do konkretnego już badania ewaluacyjnego, które zagwarantuje nam poznanie efektywności danego, rozpatrywanego działania biznesowego.

Musimy tutaj powiedzieć, iż badania ewaluacyjne, jako firma prowadzimy od samego początku jej wdrożenia, jako standardu współczesnego zarządzania w sektorze publicznym, zarówno w krajach UE jak i USA (tutaj ewaluacja pojawiła się nieco wcześniej). Jeśli chodzi o wytyczne UE dotyczące procesu ewaluacji, to jest on tutaj prowadzony w celu stałego podnoszenia, jakości oraz spójności interwencji publicznych, podejmowanych przez Unię europejską. UE, określa także bardzo dokładnie i precyzyjnie cały przebieg badania w przypadku kiedy będzie to badanie ewaluacyjne, dotyczące właśnie interwencji unijnych. To właśnie w zgodzie z tymi standardami przeprowadzamy badania ewaluacyjne dla potrzeb naszych klientów korzystających z finansów publicznych pochodzących z funduszy europejskich.

W skrócie mówiąc, badanie ewaluacyjne jest systematyczną, w pełni obiektywną oceną zakończonego działania bądź też projektu, w odniesieniu do jego planowania, wprowadzania w życie, i osiągniętych końcowych efektów. Mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z konkretnym rzetelnym określeniem końcowego efektu danego działania, w celu ustalenia, czy podejmowane w jego toku decyzje były słuszne, i czy nie należy na przyszłość tego działania skorygować.

To właśnie dlatego musimy tak bardo starannie przygotowywać się do każdego procesu badania ewaluacyjnego, i bardzo starannie planować każdy jego element, bowiem wyniki tego rodzaju badań są niezwykle istotne dla naszych klientów, a ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.