ewaluacja Kolejnym elementem w naszej ofercie, są badania ewaluacyjne, które stanowią bardzo ważny element w biznesie, zarówno w tym o wymiarze ogólnokrajowym, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach. Ewaluacja, to proces systematycznego zbierania informacji, o zachowaniu się danego zjawiska, wdrażanego programu działania, lub innego obiektu, w celu lepszego zrozumienia wszystkich złożonych zasad jego działania, jak również w celu jego stałego udoskonalania.

Jak więc widać z definicji, badania ewaluacyjne mogą się okazać niezwykle przydatne w wielu różnych dziedzinach. Nasi klienci, to przede wszystkim instytucje oświatowe, przeprowadzające za naszym pośrednictwem ewaluację nowych programów nauczania, czy też nowych podręczników. Nasi klienci to także duże przedsiębiorstwa, realizujące inwestycje gospodarcze współfinansowane ze Funduszu Strukturalnego Unii Europejskiej, gdzie prowadzenie badań ewaluacyjnych jest wręcz obowiązkowe. Ostatecznie naszymi klientami są także mniejsze firmy, które decydują się na proces ewaluacji biznesowej, na przykład w kwestii podejmowania decyzji w danej komórce swojego przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim chodzi tutaj o to, iż ewaluacja, praktycznie w taki sam sposób jak badania statystyczne zapewnia przedsiębiorcy, dodatkową wiedzę. Z tym jednak, że w tym przypadku wiedza będzie dotyczyła jego konkretnego działania, i jego skutków, nie zaś zachowania się zjawisk masowych.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty gospodarcze, które potrzebują przeprowadzania badań ewaluacyjnych, bez których nie można skutecznie wywiązywać się z obowiązków podczas unijnych inwestycji, jak również podmioty naukowe, które prowadząc badania ewaluacyjne, starają się doprowadzić do systematycznego usprawniania pewnych, podlegających badaniom procesów oraz obiektów.

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.