Statystyki medyczne biją na alarm w odniesieniu do stanu zdrowia Polaków. Choroby cywilizacyjne, zaburzenia psychologiczne, psychiatryczne i społeczne dzieci i młodzieży napawają obawą, że wyrasta pokolenie ludzi niezdolnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym wieku. Warto obserwować te trendy za pomocą prowadzonych statystyk medycznych i w odpowiednim czasie wdrożyć działania na rzecz poprawy sytuacji.
 

Zdrowie to podstawa

Zdrowie należy do najważniejszych wartości w życiu człowieka. Utrzymanie zdrowia w dobrym stanie oznacza dbanie i pracę nad złymi nawykami, które pomimo generowanej na krótką metę przyjemności, przysparza również kłopotów w dłuższej perspektywie. Nie nad wszystkim pacjenci mogą sprawować kontrolę i podejmować działania w każdej sferze: zastępy lekarzy i innych pracowników opieki medycznej pracują nad tym, by żyło się lepiej i bezpiecznej. Jednak aby konkretna terapia mogła zostać zastosowana u pacjenta musi najpierw zostać sprawdzona. Baza lekarzy Medfile® EDM, to odpowiednie narzędzie za pomocą którego można dotrzeć do potencjalnych odbiorców, którzy chętnie skonsultują nowy produkt i wydadzą o nim opinie.
 

Produkt to nie wszystko

Niezależnie od tego, jak dobrze przygotowuje się jakiś preparat do wyjścia na rynek, nawet na etapie po uzyskaniu odpowiednich atestów i dopuszczeń wciąż może on wymagać ulepszeń i dostosowywania choćby dotyczącego odpowiedniego opakowania. Baza lekarzy daje sposobność skutecznego dotarcia do 7 tysięcy specjalistów, a w tym:

 • lekarzy rodzinnych,
 • stomatologów,
 • psychiatrów,
 • ginekologów,
 • pediatrów,
 • chirurgów,
 • internistów,
 • kardiologów,
 • ortopedów,
 • dermatologów,
 • okulistów i lekarzy wielu innych specjalizacji.

Niezastąpiona będzie tutaj skuteczna reklama na stronie głównej i możliwość bycia partnerem projektu Medfile® EDM, dzięki któremu specjaliści prowadzą Elektroniczną Dokumentację Medyczną Pacjentów, a w tym:

 • historię zdrowia i choroby pacjentów,
 • wystawiają e-Recepty i e-Zwolnienia,
 • dodają załączniki w postaci badań diagnostycznych i zdjęć RTG,
 • prowadzą dokumentację medyczno-prawną zgodną z przepisami RODO,
 • zalecają leki i produkty medyczne w terapii w oparciu o kodyfikację ICD-9/10,
 • mogą błyskawicznie rejestrować pacjentów na wizyty, także za pomocą aplikacji kieszonkowej.

 

Statystyczna pomoc

Żeby móc mówić o rzetelnym, oddającym skomplikowaną rzeczywistość badaniu rynku medycznego, musimy zgromadzić duże ilości bardzo zróżnicowanych danych. Baza lekarzy posiadająca dostęp do specjalistów:

 • o zróżnicowanym trybie pracy,
 • z różnych regionów Polski,
 • pracujących w różnych typach placówek,
 • zajmujących się pacjentami w różnym wieku;

jest jednym z najbardziej rozbudowanych i kompleksowych centrów informacji o specjalistach, do których można dotrzeć z produktem.

Zgromadzone dane należy poddać skomplikowanym procesom analiz statystycznych oraz zinterpretować wykryte relacje i tendencje. Placówkom zwykle brakuje nie tylko czasu i zasobów, ale również odpowiedniego doświadczenia. Na szczęście badania można zlecić zewnętrznym firmom statystycznym, takim jak Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, których udział w procesie jest gwarancją rzetelności.
 

Statystyka medyczna

Dzięki stosowaniu najnowszych metod i technik, zewnętrzni specjaliści co roku wykonują dla przemysłu medycznego wiele różnych rodzajów badań, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju stanu wiedzy medycznej oraz szerokiego udostępniania innowacyjnych rozwiązań. Statystyka medyczna pozwala gromadzić informacje na temat terapii nie naruszając jednocześnie tajemnicy lekarskiej. Dzięki niej uzyskujemy obraz choroby w skali makro, a także szczegółowy wpływ zastosowania danej terapii bądź leku. Takie dane pozwalają dopasować najpopularniejsze dawki, opracować inne wersje aplikacji składników czynnych lub ponownie przemyśleć skład preparatu pod kątem dostosowania do nowej potencjalnej grupy odbiorców.
 

Blisko pacjenta

Statystyka wspiera również marketing medyczny, który w dużej mierze opiera się na analizach opinii i satysfakcji pacjentów, które stanowią odrębną dziedzinę badań w statystyce medycznej. Dostosuj swoje produkty do wymagań specjalistów i pacjentów, stwórz odpowiednie konteksty dla platformy na której pracują lekarze i rozwijaj razem ze specjalistami polską medycynę!

W szczególności dotyczy to leków dostępnych bez recepty: w świecie natłoku informacji nie wystarczy już tylko wypuszczenie na rynek dobrego produktu. Oprócz tego musi pojawić się odpowiednia promocja preparatu, która pozwoli potencjalnym klientom na zapoznanie się z produktem. Statystyka medyczna łącząca wiedzę ekonomiczną i marketingową jest w stanie wskazać najskuteczniejsze sposoby promowania dla konkretnych usług i produktów.
 

Standardy współpracy

Baza lekarzy pozwoli Ci zwrócić uwagę na rzecz działań marketingowych w przestrzeni medycyny. Niezwykle istotna jest znajomość wewnętrznych uwarunkowań związanych z branżą medyczną. Standardem jest również ścisła współpraca na każdym etapie tworzenia projektu badawczego jak i przekazu marketingowego. Dzięki bazie lekarzy zapewnisz sobie odpowiednią przestrzeń dla Twoich potrzeb i wymagań. Dla obu stron najistotniejsze jest stworzenie warunków, które pozwolą na wartościowy rozwój badania i jego finalny sukces – zdrowie pacjenta.

Komentowanie zostało zamknięte.