Badanie online stanowi nowoczesny i szybki sposób gromadzenia i analizy informacji. Korzystając z ankiety online, możesz lepiej zrozumieć, jaki jest tok myślenia Twoich klientów, co kieruje nimi podczas podejmowania decyzji, co im się podoba, a co nie. W ten sposób możesz dowiedzieć się jakich produktów czy usług szukają Twoi klienci i czy oferujesz im możliwość ich spełnienia. Nie powielaj błędu konkurencji – nie myśl, że wiesz co myślą Twoi klienci. Skorzystaj z  możliwości jakie daje przeprowadzenie sondażu online.... czytaj reszte

Każdy produkt lub usługa jest tworzona z myślą o swoim potencjalnym kliencie. Tworząc produkt kierujemy się potrzebami wykazywanymi przez naszych odbiorców oraz poszukiwanymi przez nich rozwiązaniami, wciąż dążąc do ich zaspokojenia.... czytaj reszte

W perspektywie przeprowadzanych badań satysfakcji klienta zwraca się uwagę, iż poziom zadowolenia zmienia się wraz z nabywaniem nowych doświadczeń oraz wiedzy klientów na dany temat. Dzięki zrozumieniu czym jest satysfakcji i co się na nią składa możliwym jest podejmowanie działań wzmacniających zadowolenia, a także wspierające pozyskiwanie lojalnych odbiorców.... czytaj reszte

Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także osiąganie postawionych celów jest możliwe dzięki przeprowadzeniu odpowiednich badań na przykład badań opinii pracowników, które ujawniają informacje pozwalające na podjęcie odpowiednich decyzji. Jakość w kwestii zarządzania organizacją osiąga się poprzez wskazywanie zachodzących i mogących zajść zjawisk.... czytaj reszte

Przeprowadzanie badań wiąże się z potrzebą pozyskiwania rzetelnych informacji i ich właściwą analizą. W dziedzinie medycyny, w tym celu wykorzystuje się statystykę medyczną, która wywiera wpływ na każdy z etapów naukowego badania. Właściwe przeprowadzanie poszczególnych etapów zwiększa szansę na uzyskanie rzetelnego wyniku końcowego. Podstawą skutecznego procesu badawczego jest właściwe sformułowanie celu badania, a w tym przypadku: pytania klinicznego. Aby pozyskać odpowiednią grupę badawczą lub konsultacyjną, istotna jest baza lekarzy do której można swobodnie sięgnąć.
 ... czytaj reszte

 ... czytaj reszte

 ... czytaj reszte

W dwudziestym pierwszym wieku walka o zachowanie konkurencyjności firmy jest trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Aby ją wygrać należy dbać o klientów i troszczyć się o ich zadowolenie. Tu jednak pojawia się pierwszy poważny problem, realizacja tego celu wymaga od nas bowiem określenia, czy odbiorcy są zadowoleni z oferowanych przez nas produktów lub usług i co chcieliby zmienić. Na szczęście, dziś nie jesteśmy już pozbawieni dostępu do tego rodzaju wiedzy, z pomocą przychodzi nam bowiem oprogramowanie do monitorowania opinii klientów.... czytaj reszte

badanie opinii sposobem na dodatkowe pieniądze... czytaj reszte

Prace naukowe, a szczególnie prace doktorskie wymagają zawsze przeprowadzenia badań. Na tym poziomie nie ma mowy o stworzeniu pracy, która byłaby wyłącznie materiałem opartym na teorii. Praca doktorska to praca badawcza, która nierozerwalnie wiąże się ze statystyką. Dlatego też firmy badawcze w swojej ofercie mają również statystykę do doktoratu.... czytaj reszte