Badania ankietowe to jedna z najszybszych metod, aby pozyskać kluczowe informacje od klientów, społeczności, czy wyborców. Dlaczego jednak cieszą się one tak dużą popularnością oraz z jakich powodów warto je przeprowadzać?

Respondenci na wyciągnięcie ręki

Zaletą dobrze przeprowadzonych badań ankietowych jest to, że pozwalają dotrzeć do precyzyjnie wskazanej grupy osób. Grupa ta może być określona na podstawie szeregu różnych kryteriów, od wieku, przez zawód, aż po zainteresowania czy sposoby spędzania wolnego czasu.

Kryteria te są szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw, które zawsze powinny mieć jasno określoną grupę docelową, aby móc poznać jej oczekiwania oraz lepiej wpisywać się w jej potrzeby. Badania ankietowe dają możliwość dotarcia do takich osób oraz dopytania ich o szereg różnych kwestii związanych z marką, jej produktami czy bezpośrednio z potrzebami oraz motywami zakupowymi.

Można to zrobić choćby za pomocą badań ankietowych przeprowadzanych internetowo, czyli metodą CAWI. Służy do tego platforma Badanie-Opinii.pl na której zarejestrowanych jest już ponad 150 tys. panelistów i liczba ta stale wzrasta. Co najistotniejsze, są oni podzieleni ze względu na cechy demograficzne, socjoekonomiczne oraz psychologiczne, co ułatwia dotarcie z badaniem ankietowych do precyzyjnie określonej grupy.

Realizacja bez zbędnego oczekiwania

Dodatkowym atutem realizacji badań ankietowych jest to, że czas oczekiwania na odpowiedzi jest naprawdę krótki. Korzystając z kwestionariuszy internetowych wystarczy zaledwie 24 godziny, co daje naprawdę ogromne możliwości wykorzystania, zwłaszcza dla firm, którym zależy na czasie.

Tak krótki czas wcale jednak nie oznacza, że badania ankietowe są niskiej jakości. Wręcz przeciwnie – o ile zostaną podstawione odpowiednie hipotezy, zaś pytania będą zadane precyzyjnie, można uzyskać od respondentów szereg naprawdę wartościowych danych. Dodatkowo dzięki korzystaniu z panelu badawczego Badanie-Opinii.pl można liczyć na stałą pomoc ekspertów, którzy w razie potrzeby wesprą w tworzeniu badania ankietowego lub wręcz przejmą na siebie w całości to zadanie.

Niski koszt realizacji

Wydawać by się mogło, że za wszystkimi powyżej wymienionymi zaletami będzie podążać wysoki koszt realizacji badania ankietowego. Nic bardziej mylnego. Jeśli zdecydują się Państwo na metodę CAWI, wówczas koszt ankiety rozpoczyna się od zaledwie kilku złotych. Zwrot z inwestycji jest jednak znaczący, bowiem tej metodzie można uzyskać unikalne i wartościowe informacje na temat klientów oraz ich potrzeb.

Jak widać realizacja badań ankietowych, zwłaszcza metodą CAWI, to szereg praktycznych zalet, dzięki którym cieszą się one tak dużą popularnością. Przewiduje się również, że ich popularność będzie w najbliższych latach wzrastać, co doskonale pokazuje, jak duży mają one potencjał.

Komentowanie zostało zamknięte.