Przydatność Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinetach lekarskich była potrzebnym rozwiązaniem w polskiej medycynie od dłuższego czasu. Pacjenci, jak i pracownicy służb medycznych, wybierają coraz bardziej postępowe rozwiązania, dzięki którym można zdecydowanie szybciej i bardziej intuicyjnie wypełniać dokumentację medyczną oraz prowadzić kartotekę pacjentów, bez konieczności gromadzenia wrażliwej dokumentacji w postaci materialnej.

Udogodnienia związane z Elektroniczną Dokumentacja Medyczną

Szybsza i bardziej efektywna praca gabinetu lekarskiego jest możliwa dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wprowadzonym za pomocą rozwojowego oprogramowania. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w codziennym prowadzeniu kartoteki pacjentów, pozwala na intuicyjność i możliwość szybkiej rejestracji pacjenta na wizytę. Dzięki systemowi Medfile® EDM można w kilku minut zarejestrować chorego i natychmiastowo rozpocząć wizytę, przechodząc do kartoteki z poziomu kalendarza. Wystarczy kilka kliknięć myszką.

Dodatkowe udogodnienia, czyli:

  • raporty oprogramowania z ilości prowadzonych wizyt w określonym zakresie czasowym,
  • możliwość wysyłki SMS do pacjentów z przypomnieniem o zbliżającej się wizycie,
  • samodzielna rejestracja online pacjentów na wizyty do placówki,
  • magazyn online leków i produktów medycznych używanych gabinecie lub placówce,
  • możliwość stworzenia własnej karty wizyty lekarskiej wraz ze wstawieniem potrzebnych tabel, skal czy też grafik;

wspomagają pracę lekarzy i specjalistów na rozbudowanym poziomie. Pracownicy służby zdrowia wymagający dopasowanego oprogramowania, dostosują funkcje systemu Medfile® EDM do swojej codziennej pracy. Program jest elastyczny i rozwojowy. Wprowadzane są nowe funkcje, które wcześniej konsultowane były z pracownikami służby zdrowia.

Przydatność Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinetach lekarskich była potrzebnym rozwiązaniem w polskiej medycynie od dłuższego czasu. Pacjenci, jak i pracownicy służb medycznych, wybierają coraz bardziej postępowe rozwiązania, dzięki którym można zdecydowanie szybciej i bardziej intuicyjnie wypełniać dokumentację medyczną oraz prowadzić kartotekę pacjentów, bez konieczności gromadzenia wrażliwej dokumentacji w postaci materialnej.

Udogodnienia związane z Elektroniczną Dokumentacja Medyczną

Szybsza i bardziej efektywna praca gabinetu lekarskiego jest możliwa dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wprowadzonym za pomocą rozwojowego oprogramowania. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w codziennym prowadzeniu kartoteki pacjentów, pozwala na intuicyjność i możliwość szybkiej rejestracji pacjenta na wizytę. Dzięki systemowi Medfile® EDM można w kilku minut zarejestrować chorego i natychmiastowo rozpocząć wizytę, przechodząc do kartoteki z poziomu kalendarza. Wystarczy kilka kliknięć myszką.
Dodatkowe udogodnienia, czyli:
• raporty oprogramowania z ilości prowadzonych wizyt w określonym zakresie czasowym,
• możliwość wysyłki SMS do pacjentów z przypomnieniem o zbliżającej się wizycie,
• samodzielna rejestracja online pacjentów na wizyty do placówki,
• magazyn online leków i produktów medycznych używanych gabinecie lub placówce,
• możliwość stworzenia własnej karty wizyty lekarskiej wraz ze wstawieniem potrzebnych tabel, skal czy też grafik;
wspomagają pracę lekarzy i specjalistów na rozbudowanym poziomie. Pracownicy służby zdrowia wymagający dopasowanego oprogramowania, dostosują funkcje systemu Medfile® EDM do swojej codziennej pracy. Program jest elastyczny i rozwojowy. Wprowadzane są nowe funkcje, które wcześniej konsultowane były z pracownikami służby zdrowia.

Obsługa e-Recept

Obsługiwanie e-Recept w trakcie codziennej pracy lekarza jest jedną z podstaw jego działań. Dokument w formie elektronicznej będzie wystawiany obowiązkowo od 8 stycznia 2020 r. Do tego czasu specjaliści mają możliwość przygotowania się do nowych wymagań, jakie nakłada Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.
Szybkie wystawianie e-Recept umożliwia ograniczanie czasu związanego z wypełnieniem dokumentacji medycznej pacjenta. Ze względu na zautomatyzowany proces uzupełniania danych chorego, jak również podpowiedzi nazw leków oraz kodów ICD 9/10 można szybko i wygodnie wystawić e-Receptę, a nawet powielić poprzednią, jeśli pacjent przyjmuje konkretny lek na stałe.
Jednym z celów wprowadzenia e-Recepty jest skonstruowanie rejestrów medycznych o szerokim zakresie, obejmujących zarówno:
• monitoring terapii,
• bezpieczne wydawanie leków bez pomyłek w aptece,
• e-Recepty wystawiane przez osoby uprawnione.

Testy oprogramowania

Warto przetestować oprogramowanie Medfile® EDM w swoim gabinecie, aby sprawdzić czy jego funkcje posłużą w codziennej praktyce lekarskiej. Postęp w medycynie wymaga od specjalistów dostosowania się do zmian systemowych. Program Medfile® pomaga przejść proces cyfryzacji i opanować najistotniejsze jego funkcje, jak wystawianie e-Zwolnień czy też e-Recept, a także wprawnie radzić sobie z bardziej rozbudowanymi zadaniami usprawniającymi pracę placówki medycznej.

 

Sprawdź możliwości Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przystosuj swój gabinet do wymagań e-Recept!

Komentowanie zostało zamknięte.