Jak rozumieć kompetencje?

Kompetencje to wszystkie cechy i zdolności pracowników, które pozwalają im na rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków. W bezpośredni sposób przekładają się one na rozwój firmy i stopień realizację strategii przedsiębiorstwa. Kompetencje możemy podzielić na:

  • Merytoryczne (wykształcenie, kursy, zdolności i umiejętności, doświadczenie)
  • Osobowościowe (cechy osobowe, sposoby komunikacji, cele w życiu, wartości)

Odpowiednie kompetencje pozwolą nie tylko pracownikom realizować się w podejmowanych na konkretnym stanowisku zadaniach, ale także będą sprawiały, że praca wykonywana przez nich będzie bardziej efektywna, a wytworzone rozwiązania okażą się najlepszej jakości.

 

 

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie zasobami ludzkimi to przede wszystkim umiejętność odpowiedniego wykorzystania kompetencji zatrudnianych pracowników. Z jednej strony musimy mieć na uwadze samopoczucie pracowników, z drugiej wymierne wyniki i zyski dla naszej działalności. Jedno i drugie można osiągnąć dzięki odpowiedniej organizacji pracy. Pracownicy pracują znacznie efektywniej na stanowiskach odpowiadającym ich kompetencjom, jednocześnie przyczyniając się bezpośrednio do rozwoju firmy. Aby odpowiednio dysponować posiadanymi zasobami ludzkimi warto regularnie przeprowadzać badania kompetencji.

 

 

Korzyści z badań kompetencji:

  • Zmniejszamy wpływ osobistych czynników na odpływ pracowników (każdy jest w odpowiednim miejscu i pracuje zgodnie ze swoimi uzdolnieniami i możliwościami)
  • Jesteśmy w stanie z łatwością powołać ściśle współpracujące zespoły o uzupełniających się kompetencjach
  • Poznajemy realne potrzeby związane z kwestią szkoleń i coachingu
  • Przy rekrutacji otrzymujemy narzędzie do wstępnego wdrożenia nowych pracowników
  • Uzupełniamy dane przydatne we wszelkich badaniach i procesach ewaluacji

 

 

Podręczne narzędzia dla badań kompetencji

Zdalne badania kompetencji nie wymagają poświęcania dużej ilości czasu i innych zasobów ze strony pracodawcy. Z pomocą odpowiedniego oprogramowania jesteśmy w stanie samodzielne zaprojektować badanie nawet, jeśli obsługa komputera nie jest naszą najmocniejszą stroną. Dzięki odpowiednim modułom dostosujemy badanie do diagnozowania pracowników różnych szczebli, a także wskażemy wagę interesujących nas u pracowników cech według własnych preferencji. Wyniki badań korzystających z połączenia internetowego dostępne są natychmiast w postaci procentowego wyniku dopasowania lub, jeśli potrzebujemy większej ilości szczegółów, jako diagramy ujmujące wartości poszczególnych cech.

 

 

Zalety zdalnej rekrutacji

W przypadku rekrutacji cały proces może odbyć się na odległość, unikniemy straty czasu na pracowników, którzy i tak nie odnaleźli by się na wakującym stanowisku, a także zaoszczędzimy na całym procesie związanym z przeprowadzaniem rekrutacji standardową metodą (CV, rozmowa kwalifikacyjna).

 

Komentowanie zostało zamknięte.