Sposoby w jaki prowadzimy badania rynku się zmienia.

Przemysł badawczy rozwija się wraz z postępem technologicznym, takim jak telefony komórkowe, które pozwalają na prowadzenie badań panelowych i gromadzenie danych łatwiejsze i szybsze niż w przypadku tradycyjnych badań telefonii stacjonarnej. Ale jedną ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że dane są tak dobre jak Twój panel.

Czym jest Panel badawczy?

Badanie panelowe to metoda wielokrotnego zbierania danych, od wcześniej zrekrutowanych osób. Osoby te na ogół dostarczają danych demograficznych, domowych i behawioralnych, które mogą ułatwić prowadzenie przyszłych badań. Technologia, przede wszystkim Internet, przekształciła metodologię badań panelowych poprzez łatwość, z jaką możemy uzyskać dostęp do większej liczby respondentów. Badania panelowe dają wiele korzyści dla firm, w tym szybszą zmianę sytuacji, wyższe wskaźniki uczestnictwa i oszczędności kosztów. Dane ilościowe mogą dostarczyć firmom wgląd w ceny, efektywność i projekcję sprzedaży ich produktów lub marki.

Dlaczego panel badawczy jest ważny?

Budowanie panelu badawczego wysokiej jakości jest bardzo ważne, ponieważ od niego zależą Twoje dane. Dzięki panelowi badawczemu, możesz zbudować bogate profile swoich członków, które pomogą Ci zapewnić, że raportowanie zapewnia wysoką jakość odpowiedzi. Jeśli chcesz uruchomić nowy telefon komórkowy, chciałbyś dotrzeć do panelistów, którzy są zainteresowani telefonami komórkowymi i technologią, aby uzyskać bardziej świadome odpowiedzi. Dodatkowo, dobrze zarządzany panel prerekrutowanych respondentów pozwala na szybsze udzielanie odpowiedzi, ponieważ uczestnicy wykazali zainteresowanie udziałem w ankietach, dołączając do panelu.

Jak rekrutować do panelu badawczego?

Korzystamy z wielu różnych kanałów rekrutacji członków, którzy będą aktywnymi uczestnikami naszego panelu badawczego. Ten, który uważamy za najbardziej efektywny, odbywa się za pośrednictwem Internetu, a konkretnie poczty elektronicznej i mediów społecznościowych. Po zwerbowaniu członka, wypełniamy krótką ankietę z informacjami o profilu, które wykorzystujemy do lepszego zrozumienia grupy docelowej.

Zbuduj swój własny Panel Badawczy czy kupowanie Bdania?

W przypadkach, gdy Twoi klienci są uważani za niszę, sensowne jest zainwestowanie czasu w budowanie własnego panelu respondentów online. Choć oczywiście wymaga to większego wysiłku niż korzystanie z usług zewnętrznego dostawcy paneli („wynajem”), jakość respondentów jest ogólnie wyższa w panelach rekrutowanych samodzielnie, a w dłuższej perspektywie koszt jest tańszy niż korzystanie z usług zewnętrznych dostawców dla wszystkich inicjatyw badawczych rynku.

Rozumiemy znaczenie badań panelowych i panel konsumencki. Zapewniamy siłę dla Twoich badań dzięki dużej próbie. Rozumiemy naszych klientów i ich potrzeby i odpowiednio udzielamy odpowiedzi.

Przykład badań panelowych

Weźmy przykład, aby zrozumieć, w jaki sposób badania panelowe są prowadzone na poziomie organizacyjnym i w jaki sposób pomagają one uzyskać znaczące spostrzeżenia.

W badaniach rynkowych najczęściej stosowanym panelem są panele konsumenckie. Ten typ panelu jest wykorzystywany przez organizacje w celu zrozumienia psychologii kupującego/klienta, osobowości i nawyków zakupowych, które rozciągają się na rodzaj produktu/usługi, cechy i wpływ czynników kosztowych. Zazwyczaj wykorzystywane w jakościowych badaniach rynkowych, paneliści są zazwyczaj lokalizowani i pozyskiwani z określonych regionów geograficznych i rzadko są uogólniani.

Weźmy hipotetyczny przykład, w którym, powiedzmy, Apple zamierza zrozumieć zakres ulepszeń lub

Zalety badania panelowego:

  • Wskaźnik odpowiedzi na badania jest zwiększony, ponieważ członkowie panelu chętnie zapisali się do udziału w procesie badawczym.
  • Różne aspekty danego tematu mogą być omawiane z członkami panelu, w przeciwieństwie do innych metod badawczych, w których pojedynczy temat musi być omawiany w danym czasie. Dzięki temu badania panelowe są efektywne i tańsze.
  • Panel składający się z dużej liczby uczestników ułatwia marketerom rejestrowanie zmian zachowań na tle demograficznym ze względu na różnorodność członków panelu.
  • Wyłapywanie lepszych szczegółów w spostrzeżeniach z badań panelowych jako członkowie panelu mają bardziej wyrafinowane rozumienie tematu badania, ponieważ są oni profilowani, sprawdzani i zatwierdzani podczas rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z panelem firmy Biostat – badanie-opinii.pl.

Komentowanie zostało zamknięte.