Przeprowadzanie badań wiąże się z potrzebą pozyskiwania rzetelnych informacji i ich właściwą analizą. W dziedzinie medycyny, w tym celu wykorzystuje się statystykę medyczną, która wywiera wpływ na każdy z etapów naukowego badania. Właściwe przeprowadzanie poszczególnych etapów zwiększa szansę na uzyskanie rzetelnego wyniku końcowego. Podstawą skutecznego procesu badawczego jest właściwe sformułowanie celu badania, a w tym przypadku: pytania klinicznego. Aby pozyskać odpowiednią grupę badawczą lub konsultacyjną, istotna jest baza lekarzy do której można swobodnie sięgnąć.
 

Proces zorientowany na cel badania

Prowadzenie projektów badawczych w dziedzinie biomedycyny związane jest ze stworzeniem opracowania klinicznego, jak i statystycznego. Pomocna w tym jest statystyka medyczna, która posiada wyspecjalizowane narzędzia usprawniające przeprowadzane badania. Przeprowadzane badanie naukowe powinno:

 • odpowiadać celowi badania,
 • dążyć do uzyskania odpowiedzi.

Obok skonkretyzowania celów badawczych bardzo ważna jest także właściwa grupa specjalistów, dostępna przez bazę lekarzy z którą można współpracować w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają możliwość:

 • raportowania obserwacji pacjentów,
 • rzetelnych ocen skuteczności lekoterapii,
 • współpracy w kontekście prowadzenia nowoczesnych metod terapeutycznych,
 • tworzenia nowych narzędzi rehabilitacyjnych,
 • pozyskiwania informacji na temat jakości życia pacjentów w trakcie przyjmowania nowych leków.

 

O charakterze badań biomedycznych

Sposób przeprowadzania badania powinien odpowiadać celowi badania. Od celu badania zależeć będzie dobór narzędzi badawczych, próby badawczej i wiele, wiele innych. Stąd tak ważne jest dookreślanie celów, tym bardziej, że na przykład w kontekście nauk biomedycznych przeprowadza się badania, które można podzielić na podstawowe (przeprowadzane na podstawie modelu badawczego) i populacyjne, a te zaś dzielą się na:

 • retrospektywne (kliniczno-kontrolne),
 • prospektywne (kohortowe) – o charakterze obserwacyjnym,
 • eksperymentalne (kliniczne).

Dotarcie ze wszystkimi trzema typami badań do specjalistów, z którymi można podjąć współpracę wymaga czasu oraz odpowiedniego przekazu w dobrze przygotowanej do tego przestrzeni. Platforma Medfile® EDM zapewnia dotarcie do lekarzy i specjalistów innych dziedzin medycyny w liczbie około 7 tyś. Tworząc odpowiedni przekaz reklamowy na platformie, która służy do codziennej pracy w gabinetach medycznych i dużych placówkach ochrony zdrowia możesz dotrzeć ze swoim przekazem w zakresie:

 • współpracy w ramach naukowych badań klinicznych,
 • testowania nowych leków i produktów medycznych,
 • produkcji sprzętu do rehabilitacji,
 • sprawdzania poziomu jakości opieki medycznej w Polsce,
 • rozwoju nowoczesnych metod badawczych w medycynie dla: onkologii, anestezjologii, ginekologii, gastroenterologii, okulistyki i innych dziedzin medycyny.

Baza lekarzy pozwala na:

 • dodawanie reklamy kontekstowej w karcie wizyty,
 • dodawanie reklamy kontekstowej w procesie tworzenia e-Recepty,
 • możliwości dodawania reklam w module MedSign, czyli dokumentacji, formularzach i podpisach skierowanych do pacjenta,
 • partnerstwo w projekcie Medfile® EDM i umieszczanie przekazu reklamowego na stronie głównej.

 

Rola statystyki w procesie badawczym

Baza lekarzy szczególnie przydatna jest w procesie badawczym, jeśli chodzi o kwestie związane z:

 • doborem próby badawczej,
 • sposobem pozyskiwania danych,
 • oceną skuteczności lekoterapii i nowych rozwiązań medycznych.

Badania powinny być przeprowadzane w kontekście podstawionej hipotezy, co wiąże się z właściwym określeniem poniższych wymogów (w czym pomocna może być statystyka):

 • pytanie badawcze – cel,
 • populacja badawcza,
 • kryterium doboru jednostek badanych,
 • zdefiniowanie parametrów badania.

 

Uważność badacza

Mając na uwadze, iż podejmowane badania wiążą się z kwestiami związanymi ze zdrowiem człowieka należy zachować w szczególności etyczny wydźwięk badania, który powinien koncentrować się na zebraniu danych, które będą służyć rozwojowi nauki. Dzięki wykorzystaniu bazy lekarzy można zwiększyć rzetelność i poufność przeprowadzanych badań. Aby projekt badawczy mógł się rozwijać i w efekcie odniósł sukces powinien zostać przeprowadzony zgodnie ze sztuką badawczą i ze współpracy z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie. Docieraj do nich dzięki Medfile® EDM.

Komentowanie zostało zamknięte.