Badania marketingowe leków

Badania leków (marketingowe) to ważna składowa analiz, jakie wykonują wyspecjalizowane agencje badawcze na rzecz firm farmaceutycznych. Analizy skupiają się na badaniu leków bez recepty (OTC) oraz tych wydawanych z przepisu lekarza czyli na receptę (Rx). Jest to najważniejsze narzędzie jakie pozwala zminimalizować ryzyko niepowodzenia leku na rynku.

Kto jest brany pod uwagę w badaniach leków?

Główne grupy jakie poddawane są szeregowi ankiet oraz innych ocen to potencjalni konsumenci leków – czyli pacjenci oraz klienci aptek oraz decydenci. Przez decydentów rozumiemy wszystkie osoby, które mogą mieć wpływ na wybory konsumenckie. Ta część badań dotyczy więc zarówno farmaceutów jak i lekarzy, którzy rekomendują bądź przepisują leki.

Przede wszystkim więc bada się jak produkty postrzegane są przez personel medyczny oraz farmaceutów oraz próbuje określić jakie są kryteria polecania leków przez farmaceutów lub decyzji lekarzy o przepisaniu konkretnego leku. Zarówno w badaniach leków bez recepty jak i medykamentów z sektora Rx analizuje się postrzeganie samej marki wśród lekarzy i innego personelu medycznego oraz farmaceutów.

Podobne parametry bada się w drugiej grupie, czyli konsumentów. Również sprawdza się jak postrzegany jest wśród nich dany produkt oraz jaką świadomość marki mają i jakie wywołuje ona u nich skojarzenia. Dodatkowo sprawdza się doświadczenia i nawyki konsumenckie oraz przyczyny sięgania po konkretny lek.

Zanim lek wejdzie na rynek

Aby zminimalizować ryzyko, że lek nie przyniesie spodziewanych zysków wykonuje się także badania konceptu leku czyli bada produkt, który jeszcze nie istnieje. Pozwala to wprowadzić zmiany, które w lepszy sposób pozwolą spełniać oczekiwania potencjalnych klientów. Lepsze dostosowanie do potrzeb klientów pozwala na zwiększenie skuteczności sprzedaży leków.

W badaniu konceptów leków analizuje się nie tylko działanie leków i sam produkt,  ale także inne aspekty w projektowanej kampanii marketingowej. Bada się więc także skojarzenia jakie budzi opakowanie leków, materiały reklamowe (ulotki, story-boardy itp.) oraz reklamy w środkach masowego przekazu, Internecie czy social mediach.

W wypadku badania komunikacji marketingowej leków także mamy dwie grupy adresatów, czyli konsumentów oraz decydentów. Podobnie jak sam produkt, także reakcje na planowane działania marketingowe analizuje się w grupie potencjalnych pacjentów i klientów aptek. Drugą grupą do której adresowane są inne materiały marketingowe są lekarze i personel medyczny oraz farmaceuci.

Komentowanie zostało zamknięte.